Things to Consider When Planning Your Trip to the Maldives

A holiday in the Maldives is almost every couple's dream especially those who are on honeymoon or celebrating their wedding anniversaries. Though nowadays, Maldives is becoming a family destination too. Planning your trip could be overwhelming and choosing a resort from about 200 options is not that easy so I'm writing some general tips that… Continue reading Things to Consider When Planning Your Trip to the Maldives

Hotel and Restaurant Management Course

Napansin ko lang na madami pa din ang nagtatanong ng kung ano ba talaga magiging trabaho nang isang nagtapos ang kursong HRM (Hotel and Restaurant Management). Gaya ng nasabi ko sa nakaraan kong blog na Nag aaral ba tayo para maging Waitress lang (babala: isa itong napakahabang blog patungkol sa aking mga naging karanasan sa trabaho), hindi ka… Continue reading Hotel and Restaurant Management Course