Kandima Resort – #MyKindOfPlace in the Maldives

There are so many resorts in the Maldives and each one of them have a different vibe. Some have a rustic feel, some luxurious and some, modern and casual. Kandima Resort is one of the latest additions to the continuously increasing number of resorts in the Maldives. A combination of modern and luxurious vibe. My… Continue reading Kandima Resort – #MyKindOfPlace in the Maldives

Bintan, Indonesia

Sa lahat ng mga mapagpanggap kong Travel Blog Post, ito na siguro ang medyo may kwenta kasi mayroong¬†kaunting maikukwento. So matapos ang aking mga post tungkol sa day and night stroll ko sa¬†Singapore, ito naman ang aking ikukwento. Ang aking paglalakwatsa sa Bintan. Ngayon mo lang ba narinig yung lugar na Bintan? Pag sinabi mo… Continue reading Bintan, Indonesia

Maldives Ulit.

Nag Maldives na naman si Sabaw noong Hulyo. Noong isang taon ay nanggaling na siya rito, pero hindi nakatiis at bumalik ulit. Ito kasi ang paraisong nagsisilbing takbuhan ni Sabaw kapag nabuburyo na siya sa disyerto.¬†Napakalapit lang kasi, apat na oras lang ang biyahe mula Dubai at hindi pa kailangang problemahin ang visa. Hanggang sa… Continue reading Maldives Ulit.