Si PingPong

Si PingPong, (hindi n’ya tunay na pangalan ‘yan pero ‘yan ang bansag ko sa kan’ya) ay isang kaibigan na madalas … More