Oi Sandstorm!

Oi sandstorm! Hudyat na ba yan ng winter? Kaya pala habang ineenjoy ko ang sinag ng araw sa aking bintana … More