Nandito Ako

Nandito ako

Sa lugar kung saan

Mo ako iniwan

Kahit alam kong

Hindi mo na babalikan

 

Nandito ako

Sa kasuluk-sulukan

Ng kwarto

Kung saan

Walang mapagtaguan

 

Dahil bawat bagay

Sulok at litrato

Anino at multo

Ay pawang mga

Alaala mo

Na nakikita ko

Kahit magtalukbong pa’t

Magtago sa ilalim ng kumot

 

Nandito ako

Sa ilalim ng silong

Ng malaking langit

Ng buwan at mga bituin

Walang mapagtaguan

 

Dahil bawat pangako

Paglaban at pagsuko

Saya at lungkot

Ay nasaksihan ng mga ito

Nakamarka sa isip

Na parang inukit

Sa sanga ng punong sinilungan

Ng ating pagmamahalan

 

Nandito ako

Sa bahagi ng puso ko

Na ipinarte para sa iyo

Nilalamig

At parang bato

 

Nandito ako

Sa bahagi ng puso ko

Na ipinarte para sa iyo

Inaalikabok, inaagiw

Nababaliw

 

41 responses to “Nandito Ako”

I’d love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: