Sana Bukas

Ilang gabi mo na akong hindi pinapatulog

Ilang buwan na ang kumapat, kumalahati, bumilog

Ilang paghilata at pagpapaikot-ikot sa kama

Ilang pagpipilit na ipikit ang mata

 

Katawang marupok na lang ang bumibigay

Kung bakit sa gabi kaya pang mahimlay

 

Sa bawat pagpikit ang tanging hinihiling

Sana bukas ay maging ayus na

Sana bukas ayus na

 

 

sleepless
featured image: workouttrends.com

 

28 Comments

     1. at habang ina-antay pa ang bukas na iyan, enjoying muna ang kasalukuyan, baka di natin namamalayan maraming bukas na ang nakalipas kaka antay sa bukas na iyan, hahaha, ako munay gagala. hahaha

      Liked by 1 person

     1. ha ha ha ok. stop. hanggang d’yan na lang muna. but wait.

      ang simula ng pelikula, yung camera nasa bubong. nakahiga si Mylene sa papag (s’yempre kubo ito) at pabaling-baling. kinakagat ng lamok dahil bukas ang bintana. nakatanaw sa mga bituin. ok stop na talaga ha ha ha

      Like

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.