– Lualhati Bautista

– Lualhati Bautista

Mahirap maging ina, gusto kong sabihin. Masarap lang maging ina habang maliliit pa’ng mga anak mo, habang wala pa silang sinasaktan sa’yo kundi kalingkingan ng mga paa mo na natatapakan nila sa kasusunod at kapipilit magpakarga. Pero hintayin mo ang panahong kasintaas mo na siya, ‘yong panahon ng pagkakaroon niya ng sariling isip at buhay, buhay na hiwalay sa’yo, at matitikman mo sa kamay niya ang mapapait na kamatayan.

– Lualhati Bautista, Dekada ’70

 

I salute all moms. Di na kailangang antayin ang Mother’s day 🙂

 

***

Hello 2016! Hello Project 366!

Day 2: Project 366 | A poem on Unrequited Love

Day 3: Project 366 | What’s the weather like where you are? How do you feel about it?

Day 4: Project 366 | Dance

Day 5: Project 366 | When was the last time you moved? What was the process like emotionally? How was the adjustment to a new environment?

Day 6: Project 366 | Quote/Line from the book you are currently reading

10 responses to “– Lualhati Bautista”

I’d love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: