Magsimula Tayong Muli

Bakit tayo nagkaganito?

Bakit tayo nagkagulo?

Nakinig ako sa sangdaang boses pero hindi ko pinakinggan ang sayo. Nakinig ako sa sangdaang boses na walang alam sa nadarama mo at sa nadarama ko.

Ngayong nagkakaganito tayo, lahat ng dadaaning boses ay naglaho at ang natitira na lamang ay ang sa’kin at sa’yo. Boses mo at boses ko. Boses ng puso mo at puso ko na lamang na umaalingawngaw sa katahimikan ng napakalaking espasyong sa atin ay namamagitan.

Mga basag na tinig. Matinis. Masakit sa pandinig.

Ibangon muli natin ang mga nabuwal na haligi. Sindihang muli ang apoy na unti-unting pinatay ng hamog ng malalamig na gabi.

Simula ngayon, boses mo na lamang ang aking pakikinggan.

Magsimula tayong muli. Katulad ng dati.

Ikaw lang at ako.

 

Broken heart - image by hdwallpaper.nu 

image by hdwallpaper.nu

12 responses to “Magsimula Tayong Muli”

I’d love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: