Ang Huling Tula na Isusulat Ko Para Sa ‘yo

Patawarin ako ng boss ko sa pagnanakaw ng 6.32 minutes sa opisina para panoorin ang video na ito at lima pang minuto para isulat ang post na ito, wag lang hindi  maibahagi sa inyo ang napakagandang obra ng isang makata.

Ayoko nang maging mahalaga.

Ang gusto ko ay mahalin.

Ang Huling Tula na Isusulat Ko Para Sa ‘yo by Juan Miguel Severo

Ang Video na ito ay Pag-aari ng Words Anonymous

***** Edited*** (agad-agad?)

May nahanap akong lyrics dito.

20 responses to “Ang Huling Tula na Isusulat Ko Para Sa ‘yo”

I’d love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: