Mag Bugtungan Tayo!

Ilang linggo mong pinaghirapan,

Isang upuan lang ang kalaban.

Clue:

Chocolates

Nuknukan ng hirap madiyeta tapos bibigyan ka ng mga ganito. May dedication pa. Naku!

Wala lang.

32 thoughts on “Mag Bugtungan Tayo!

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s