Walang Pamagat

Nakaraan na.

Nakalimutan na ba?

O lahat nagpapanggap. Nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan.

Kasalanang walang gustong umamin. Bagay na hindi mo na kayang ungkatin.

Pero para itong dinamitang nakabaon sa lupa. Isang maling tapak, sasabog at lahat ng maliliit na piraso ng nakaraa’y magiging alabok na lulutang sa hangin ng kasalukuyan.

Maingay. Nakaririndi. Hindi ka makapagbibingihan.

Lulutang ang lahat sa harap mo. Di ka makakapagbulag-bulagan.

Hindi ka makapagpapanggap.

Hindi mo maikakaila.

Magbabalik ang lahat at muling mong maalala.

Author: aysabaw

Aysa is a self-proclaimed hotelier without any culinary talent. She used to fly around Dubai for ten years via her magic carpet but destiny led her to a new path. She is now a little mermaid swimming in and around the Maldivian waters. If she is not reading her books, writing something comical, leaving rubbish comments on your posts or strumming her guitar, then she's up to some mischief.

2 thoughts on “Walang Pamagat”

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.