Ang mahabang kasaysayan ng paglaban ng mamamayang Bangsamoro

Irereblog lang po

Bombard the Headquarters!

bangsamoro

Note: I wrote this article for The Philippine Online Chronicles.

Mahigit 40,000 katao ang nag-bakwit sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na opensibang militar laban sa rebeldeng grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) sa Maguindanao na sinimulan ng gobyernong Aquino noong huling linggo ng Pebrero. Lagpas sa isandaang libong sibilyan na ang apektado sa opensibang ng gobyerno laban sa BIFF. Maraming bahay at sakahan ang nasira sa walang pagtatanging pagbobomba ng mga sibilyang komunidad.

Ngunit kung tutuusin, isa lamang “cover-up” ang opensibang ito na may layong ilihis ang atensyon ng publiko palayo sa kriminal na pananagutan ng gubyernong Aquino at ng Estados Unidos sa madugong operasyon sa Mamasapano. Sinasamantala ng mga tagapagtanggol ni Aquino ang malaking pinsalang idinulot ng mga mandirigmang Moro laban sa Special Action Force (SAF) ng Philippine National Police (PNP) sa Mamasapano upang ibaling ang galit sa kapalpakan ni Aquino tungo sa mamamayang Moro.

Ang panibagong…

View original post 740 more words

One response to “Ang mahabang kasaysayan ng paglaban ng mamamayang Bangsamoro”

  1. It’s as if I just read a novel, ha ha. Very enlightening though.

    Liked by 1 person

I’d love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: