Papel

Napakaraming papel sa opisina. Papel na may nakasulat, papel na may naka-drawing, papel na manipis, papel na makapal, papel na parang karton, papel na kailangan pirmahan, papel na blangko, papel na pinagpapasa-pasahan, papel na ginagawang eroplano, papel na masarap waratin at itapon sa mukha ng iyong kaaway, papel na tinatago sa loob ng volt, papel na may sikreto, papel na may drawing na pusong may pana, papel na ginagawang basahan, papel na tinatapon sa basurahan at papel na dinadala sa banyo.

Marami na ngang papel ay mas marami pang pumapapel.

Hindi ko lubos maisip at hindi ko lubos maubos. Kung pwede lang kainin ang mga papel, sana ay nabusog pa ako.

video by: UniveraslRecPH

May post na akong tungkol sa Lapis, ngayong naman ay Papel. Ano naman kaya sa susunod?

2 Comments

Leave a Reply to Wannie Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.