OPM is not dead

Walang pinipiling edad ang pangangarap.

Pangarap ko na ito noon, at pangarap ko pa rin hanggang ngayon.

Kung bibigyan ako ng pagkakataon na maging isang mang aawit, nais ko ay maging si Cynthia Alexander (maging katulad pala ni Cynthia Alexander).

I thank you.
Bow.

3 thoughts on “OPM is not dead”

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s