Trabaho Lang

Dito sa di kalayuan, napansin ko na may certain nationality na natural sa kanila ang maging kontrabida sa buhay mo sa trabaho. Yung tipo bang imbes na yung siyam na oras sa trabaho ay igugol nila sa pagtapos ng mga gawain nila ay igugugol pa nila sa pagiisip kung papaano ka nila ilalaglag. Pag-aaralan nilang mabuti ang iyong kilos, kakalap ng ebidensyang magiging laban sa iyo at kung ano ano pa. At pag nakakuha na sila ng pagkakataon ay yari ka na.

Nahahawa na ba ako? Teka…parang nagiging isa na ako sa kanila aaahhhhhh *__*

isa na din ba ako sa kanila?
isa na din ba ako sa kanila?

6 Comments

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.