Lapis

lapis

Kung ang utak ay parang lapis

na natatasahan pag napupudpod,

utak din ba ay nauubos kapag natasahan ng todo?

 

Kung ang buhay ng tao ay parang lapis

pwede magsulat at gumuhit ng magagandang bagay

pwede din magbura ng mga hindi magandang naisulat

kapag madiin ang pagkakasulat at bumakat sa papel, ano pa ang mababago?

 

Author: aysabaw

Hi there! My name is Aysa! I am currently based in the Maldives, a free diver, a frustrated artist and writer and a lover of palm trees and ocean breeze.

6 thoughts on “Lapis”

  1. Pingback: Papel | aysabaw

I'd love to hear from you!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.